O Palacio de Vilariño

posted in: Arquitectura Civil, Patrimonio, Pazos | 0

Edificio do século XVIII. Vivenda complexa con patio interior. Muros que mezclan fábricas de sillares, sillarejo e mampostería. Chimenéa torreón con pináculos. Posúe dous escudos.

Localización

Pazo de Vilariño