Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria

Sábado 19 de xaneiro ás 17.00h en primeira convocatoria e ás 17.30h en segunda convocatoria

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria

A Asociación de Veciños San Andrés de Zarracós convoca a todos os seus socios á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o vindeiro sábado, 19 de xaneiro, ás 17:00 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda convocatoria (17:30 horas), no local sociocultural da parroquia de Zarracós, sito na Rúa Outeiro S/N, cos seguintes puntos na orde do día:

 

  1. Situación económica da Asociación de Veciños
  2. Actualización censo de socios
    1. NOTA: Aconséllase traer nome, apelidos e número de DNI de todos os membros da unidade familiar.
  3. Obras do campo da festa
  4. Inauguración do campo da festa
  5. Festa das Neves 2019
  6. Igrexa parroquial   
  7. Subvencións
  8. Rogos e preguntas

 

Esperando que asistan dada a importancia dos temas a tratar, reciban un cordial saúdo.

12 de Xaneiro do 2019
Destacamos