Ó cobro a cota da festa para o ano 2023

Ó cobro a cota da festa para o ano 2023

Infórmase a todos os membros da Asociación de Veciños San Andrés de Zarracós que a cota da festa para o ano 2023 xa está ó cobro.

O importe desta é de 80 €uros, e poderán facela efectiva xunto ós membros da Xunta Directiva de costume, ou se así o desexan, na conta de ABANCA: ES26 2080 5316 1130 4000 3294, indicando o seu Nome e Apelidos.

Agradecendo a súa colaboración e esperando que se divirtan o máximo posible na festa.

 

21 de Xuño do 2023
Destacamos