• O pobo de Zarracós

  • O pobo Cobas do Río

  • O pobo de Salpurido

  • Festa das Neves

  • Festa do San Ceriz

Política de privacidade

Denominación Social: Asociación de Veciños San Andrés de Zarracós

Nome Comercial: Asociación de Veciños San Andrés de Zarracós

Domicilio Social: Rúa Outeiro S/N, 32839, Zarracós – A Merca (Ourense)

CIF / NIF:

Correo electrónico: correo@zarracos.org

Nome de dominio: https://www.zarracos.org

 

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, o responsable do sitio web, en cumprimento do dispostos no artigos 5 e 6 da LOPD, informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian a facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados en un ficheiro automatizado que se encontra debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos.

Os usuarios, mediante a marcación da caixa de verificación, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados pola asociación para realizar as seguintes finalidades:

  1. Publicar anuncios de vivendas/terreos: coa utilización dos formularios Anunciar vivenda/ Anunciar terreo e previa aceptación da política de privacidade, o usuario da o seu consentimento para que os datos persoais relativos ao seu nome completo, correo electrónico e, no seu caso, número de teléfono, sexan comunicados ao anunciante para posibilitar o contacto e coa finalidade de poder informar sobre características, condicións e calquera outra información que sexa do seu interese relativa ao inmoble seleccionado. Esta circunstancia queda debidamente advertida ao usuario quén, en cualquera momento, poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, dirixíndose a asociación.
  2. Realizar estudos estatísticos.
  3. Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen a súa  disposición no sitio web da asociación.

Neste caso enténdese, por anunciante a toda aquela persoa física ou xurídica que publique un anuncio dun inmoble no sitio web da asociación.

A asociación informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías, e que sempre que fora realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, solicitarase o consentimento expreso, informado, e inequívoco por parte dos titulares.

Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, a asociación non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

A asociación garante en todo caso ao usuario o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto con unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

  1. Correo electrónico: correo@zarracos.org
  2. Correo Postal: Rúa Outeiro S/N, 32839, Zarracós – A Merca (Ourense)

Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por parte da asociación.

Así mesmo, a asociación adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos seus datos de carácter persoal, así como para evitar a súa perda, alteración ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

Uso de Cookies e de ficheros de actividade

A asociación pola súa propia conta ou dun terceiro contratado para la prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando un usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar a actividade do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas polo sitio web soamente se asocian cun usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o uso de cookies é posible que o servidor coñeza onde se atopa na web, identifique o navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos usuarios que se rexistrasen previamente, acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e o número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no equipo. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, ou por un terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz  a súa transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado de xeito automático a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

Seguridade

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co obxectivo de evitar o acceso non autorizado aos seus datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que a asociación obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controles de acceso.

Todo proceso de contratación ou que supoña a introdución de datos persoais de carácter alto (saúde, ideoloxía,…) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal xeito que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica.
Destacamos