Fotos Antigas Edición 2020

Colabora coa exposición fotográfica deste ano e envíanos a túas fotos a través do seguinte formulario

No seguinte cadro de texto escriba detalladamente toda a información que poida achegar acerca das fotografías antigas que nos envía: lugar na que se realizaron; persoa ou persoas que aparecen nas mesmas; ano na que se tomaron; contexto histórico; celebración, festa ou romaría na que se fixeron...

Pulsando no botón Examinar de cada un dos seguintes campos, poderá achegar ata un máximo de 3 fotografías nun só envío.
Destacamos