Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria

Domingo, 24 de outubro, ás 10.30 da mañá en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda convocatoria.

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria

A Asociación de Veciños San Andrés de Zarracós convoca a todos os seus socios á Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrará o vindeiro domingo, 24 de outubro, ás 10:30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda convocatoria (11:00 horas), no campo da festa de Zarracós, cos seguintes puntos na orde do día:

 

  1. Renovación da Xunta Directiva
  2. Situación económica da asociación
  3. Rogos e pregutnas

 

Esperando que asistan dada a importancia dos temas a tratar, reciban un cordial saúdo.

 

IMPORTANTE

  1. A asemblea xeral extraordinaria realizarase ó aire libre coa finalidade de extremar as medidas sanitarias.
  2. Intentarase que a duración da asemblea sexa o mínima posible.
  3. Sempre e cando non sexa posible respectar a distancia de seguridade (1,5 metros), será esixible o uso de mascarilla.

 

09 de Outubro do 2021
Destacamos