Contas da Festa das Neves 2008

Balance de Ingresos e Gastos

GASTOS

CONCEPTO

IMPORTE (€)

ORQUESTRAS, CHARANGAS, LUZ, SEGURIDADE SOCIAL E PERMISOS
8200
FOGOS
1185
TELEVISIÓN SORTEO
350
ARREGLO IGREXA E MISAS
370
CARTEIS
105
TROFEOS
100
BANDEIRAS
50
XOGOS INFANTÍS
29
BEBIDAS TORNEO DE TUTE
35
TOTAL
10.424

 

INGRESOS

CONCEPTO

IMPORTE (€)

72 CUOTAS x 80 €
5760
DONATIVOS
1790
RIFAS TELEVISOR
1373
IGREXA
715
PUBLICIDADE CARTEIS
360
TORNEO TUTE
120
TORNEO CHAVE
105
BEBIDAS TORNEO DE TUTE
63
BAR
200
SUBVENCIÓN CONCELLO
180
TOTAL
10.666

 

242 €UROS DE BENEFICIO , QUE SE INGRESARÁN NA CONTA BANCARIA QUE POSUE A ASOCIACÍÓN A FALTA DE 2 CUOTAS POR COBRAR.

DADO QUE SOBRA DIÑEIRO DA FESTA, ACORDOUSE PAGAR UNHA CEA ÓS COMPOÑENTES DA CHARANGA AS NEVES, POR ANIMAR A FESTA DURANTE 3 DÍAS, DITO GASTO SERÁ DESCONTADO DOS BENEFICIOS.

A ASOCIACIÓN QUERE DAR AS GRACIAS: A TODOS OS SOCIOS POLA COLABORACIÓN PRESTADA, A TODOS OS QUE COMPRARON RIFAS, A TODA A XENTE QUE APORTOU DIÑEIRO DESINTERESADAMENTE E ESPECIALMENTE A BIEITO BLANCO E OS MEMBROS DA CHARANGA “AS NEVES”. ESPERANDO QUE A FESTA FOSE DO AGRADO DE TODOS.

02 de Xullo do 2009
Destacamos