Nas Terras da Broa existe unha importante rede de “camiños de carro” que aínda conservan a súa esencia e polos que se pode pasear todo ano, sempre rodeados por flora e fauna autóctona.